Nová sestava BNC!

Noví členové kapely a nové promo k vidění na našich webovkách

Již na pár posledních akcích jste nás měli možnost vidět v nové sestavě. Kluci z Polska se vydali vlastní hudební cestou a do našeho
Clanu přibyl nový člen Honza (mandolina, fujara, trubka), a dále pak staronová krásná houslistka Barča, která nás bude doprovázet snad
co nejčastěji. Na nynější skvadru se můžete podívat na nejnovějších promo fotkách, které najdete v hlavičkách našich webových stránek.