Saint Patrick’s Tour ZRUŠENA!

BOHUŽEL... Nejde napsat nic dostačujícího.

Posledních pár dní neřešíme nic jiného a dnes bylo rozhodnuto za nás. Doufejme, že se ta sv**ě stáhne a kultura a všechno začne zase žít. Snažíme se přesouvat koncerty na pozdější datumy, tak si uděláme Patrika třeba na podzim. Uvidíme jak se situace bude vyvíjet prozatím vir s Vámi. Máme Vás rádi.
*mír

Váš bClan!

EN: Unfortunately…
We can’t write anything good enough.

Last couple of days we were dealing with nothing else but this and then it was decided for us. Let’s hope this bitch will go down and culture and everything will start to live again. We are trying to move the gigs for later dates, we might even do St. Paddy’s in the fall. We will see how will the situation unfold and bye for now. We love you!

Yours bClab